Drugo mišljenje i konzultacija – ginekološka ili opstetrička

U slučaju da su vam potrebne konzultacije ili drugo mišljenje, možete se obratiti u našu ginekološku ordinaciju gdje će vam liječnica specijalistica ginekologije i opstetricije dati adekvatno mišljenje i prijedloge za rješenje vaših zdravstvenih tegoba. Ponekad je važno dobiti drugo mišljenje doktora koji nije izravno sudjelovao u dotadašnjem liječenju pacijenta.

Drugo mišljenje može pomoći u točnijem dijagnosticiranju bolesti, a samim time i učinkovitijem liječenju. Razina znanja i dugogodišnji rad doktorice Sanje Gršić-Burić u području ginekologije i opstetricije daje garanciju da ćete dobiti stručno i medicinski utemeljeno drugo mišljenje ili/i konzultacije.

12. Drugo mišljenje i konzultacija – ginekološka ili opstetrička