Dijagnostika infekcije s humanim papiloma virusom

Uzročnici spolnih bolesti mogu se prenijeti vaginalnim, oralnim i analnim putem. Humani papiloma virus ili HPV jedan je od čestih uzročnika spolno prenosivih infekcija. Postoji više od 200 anogenitalnih tipova HPV-a, koji mogu izazvati različite simptome infekcije ili biti posve bez simptoma. Vrijeme od kontakta s virusom do pojave prvih kliničkih promjena kod žena je između 3 tjedna do 8 mjeseci, a do pojave klinički vidljive bolesti može doći i nakon 10-tak godina.

U dijagnostici HPV infekcije radi se pretraga PAPA testa i HPV testiranje. Glavni nedostatak PAPA testa je niska osjetljivost, koja se kreće od 50 – 70%. Može se dogoditi da mikroskopski nalazi PAPA testa nisu jasni, pa je potrebna dodatna HPV dijagnostika. HPV test je analiza na molekularnoj razini, a rezultati testa su izrazito visoke osjetljivosti od 84 do 100%.

Human papillomavirus treatment abstract concept vector illustration. Human papillomavirus medication, HPV treatment, immune system response, relieve symptoms, removing cells abstract metaphor.